Условия за ползване

1.1. С разглеждането и използването на този електронен магазин, собственост на „ВЕНИКС” ЕООД с ЕИК:160084153, наричан за краткост ТЪРГОВЕЦА,  Вие приемате и се задължавате да спазвате изцяло Общите условия за ползване, описани по-долу. Тези условия обвързват всички потребители.

1.2. Разглеждането на елeктронния магазин venix.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

1.3. За да се пазарува от електронния магазин, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) и име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и се извършва, като се попълни формата за регистрация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

1.4. „ВЕНИКС” ЕООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

1.5. В електронния магазин за всяка стока е посочена крайната цена в български лева за 1 брой с включен ДДС, но без да е включена цената на доставка на стоката за територията на Република България съобразно тарифата на избрания от потребителя куриер, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща  улесняването на избора при покупката на продукта. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

1.6. Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „ВЕНИКС” ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

 

 

Поръчване на стока

2.1 Поръчката се активира с натискането на ‘‘купи сега ‘‘. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

2.2 При успешно направена поръчка, Вие ще  получите потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения имейл адрес или с обаждане по телефона.

2.3 В случай, че поръчаната стока  не е в наличност, ще бъдете уведомен в срок от 3 /три/ работни дни  след получаване на заявлението за покупка чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя  електронен адрес или на посочения телефон.  Ако не сте съгласни поръчката да се отнесе за друга стока (подобен модел), поръчката може да бъде анулирана.

2.3 Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

2.4  Вие можете да се откажете от направена поръчка, без да е необходимо да упоменавате причини за отказа. За да е валиден отказът Ви, трябва да предоставите номера на направената поръчка , телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които сте регистриран в сайта, имейл адреса , с който сте регистриран в сайта, цената на поръчката.

Доставяне на стока

3.1 За доставка се използват куриерски фирми: Еконт Експрес; Спиди; Лео Експрес.

3.2 Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.3 Доставката се извършва до точно посочен от Вас адрес (независимо дали личен или служебен) или до офис на избрания куриер в съответния град.

3.4 При доставката Вие ще можете де разгледате и пробвате стоката, ако желаете. Евентуални повреди, скъсвания, зацапвания и други дефекти следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.5.  Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя.

3.6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни и/или непреодолими сили и събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

Заплащане на стока

4.1 Заплащането може да стане с наложен платеж по куриер или с паричен превод по банкова сметка посочена  в  ‘‘ как да поръчам ? ‘‘

4.2 „ВЕНИКС” ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. За всяка поръчана стока Вие ще трябва да заплатите цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

4.3 При достигане на определени суми , Вие ще ползвате отстъпки , които са описани подробно в ‘‘ отстъпки ‘‘

 

Ваучери

 

5.1 TEST

 

Отказ от поръчка и връщане на стока

 

6.1 Вие имате право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 1 месец от датата на получаване на стоката.

6.2 При отказ от договора , Вие сте длъжен да върнете закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

6.3 Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен - размер и/или различен цвят от поръчания;

- повреда на стоката при транспортирането.

6.4 При рекламация Вие можете да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Може да  Ви предложим замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Вие доплащате , ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или Ви се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Вас цена.

6.5 При отказ от договора, ако Вие сте заплатил стоката, Ви се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от Вас банкова сметка в срок от 14 /четиринадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато  не върнете стоката.

6.6 Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена и пр.).

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

- Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.7 При замяна на стоки транспортните разходи са за Ваша сметка  и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.

 

Копиране на информация

 

7.1 Цялата информация , публикувана в сайта venix.bg е собственост на „ВЕНИКС” ЕООД , в това число снимки , описания на артикули и размери.

7.2 Електронния магазин дава право на потребители и собственици на други сайтове да публикуват връзки към  venix.bg

7.3 Забранява се  копирането на текстове и снимки и поставянето им в други уеб сайтове и електронни магазини без писменото съгласие на „ВЕНИКС” ЕООД.

Решаване на спорове

8.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ВЕНИКС” ЕООД, съобразно българското законодателство.