история
За нас - история

Веникс стартира дейността си през 1995 г. с два магазина и няколко служители.

      

През 2002 година фирмата започва производство , давайки за шев на надомни шивачки.

     

През октомври 2005 Веникс наема първите шивачки и организира

собствено производство.

       

 През годините фирмата се развива  като отваря фирмени магазини, закупува

нови машини и разширява номенклатурата на произвежданите изделия.